En studentdriven byrå på Umeå universitet.

Komet kommunikation är Umeås första studentdrivna kommunikationsbyrå som grundades 2013 och drivs av studenter på programmet för medie- och kommunikationsvetenskap. Vi som jobbar här vill ha möjligheten att vid sidan av studierna omsätta våra teoretiska kunskaper i verkliga projekt. Komet fungerar som en plattform där vi knyter värdefulla kontakter och skaffar oss praktisk erfarenhet inför arbetslivet. Samtidigt ger vi våra kunder en möjlighet att utveckla sina varumärken tillsammans med drivna och idérika studenter.

Vi tar oss an uppdrag både i samarbete med befintliga aktörer inom kommunikationsbranschen och på egen hand. Vi samarbetar med flera byråer baserade i Umeå, vilket är ett led i vår vision om att stärka utbildningens status och i förlängningen också kommunikationsbranschen i norra Sverige.

Initiativtagaren till Komet kommunikation är Tommie Landström, dåvarande lektor vid institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet. De fyra studenter som grundade byrån är Karl Yttermyr, Rebecka Gustafson, Åse Thelander och Joel Jonsson.

“Vi ger kunder möjlighet att utveckla varumärken tillsammans med drivna och idérika studenter.”

Vad vi gör

Påverkan

Att nå ut med sitt budskap i dagens medieklimat kan vara en utmaning. Vi kan utforma lösningar som du behöver för att påverka aktörer och stärka relationer i traditionella, digitala och sociala medier.

Design

Design är både ett sätt att synas och en egen form av kommunikation. Bra design ska förmedla varumärkets själ och göra det befintliga ännu bättre. Hos oss finns inte bara kunskaper i grafisk formgivning. Här finns också glädje, passion och fingertoppskänsla.

Varumärke

Vad känner din målgrupp när de tänker på ditt varumärke? Vad vill du att de ska känna? Vi kan det här med varumärkesbyggande och marknadsföringsstrategier. Dessutom har vi goda kunskaper i socialpsykologi och påverkansprocesser. Hos oss finns roliga idéer, kreativa lösningar och hållbara koncept för att stärka ditt varumärke.

Strategi

Strategier om all intern- och extern kommunikation, ja det är precis vad vår utbildning handlar om. Vi kan exempelvis strategiskt planera marknadsföringskampanjer, kommunikationsplaner, kriskommunikation och mediehantering. Framtidens kommunikationsstrateger bär på framtidens lösningar.

Sociala medier

Behöver du en övergripande plan för hur ditt varumärke bäst kommuniceras i sociala medier? Vill du veta vilken information just dina kunder värdesätter på facebook? Eller behöver du kanske en twitterkurs? Vi har svaren på alla Vad? Hur? och Varför? när det gäller sociala medier. Vi är utbildade inom omvärldsbevakning, journalistik, socialpsykologi och strategiskt tänkande. Dessutom tycker vi att det här med sociala medier är riktigt kul!

Uppdrag

Vad vi på Komet har gjort tidigare.

Modern marknadsföring för en modern festival


Projektgrupp
Åse Thelander, Carina Bygdemark, Joel Jonsson, André Söderberg

Övriga medarbetare
Kristina Hörnqvist, Jenny Persson, Tomas Touma, Emma Lindahl, Amanda Karlsson

Utmaning
Hur gör vi för att lokala och internationella medier ska bevaka U x U festivalen samtidigt som vi skapar intresse i sociala medier?

Lösning
Personlig och minnesvärd inbjudan i form av stora U-ballonger med koppling till sociala medier.

Resultat
Stort antal inbjudna journalister ackrediterade sig och bevakade festivalen. U-ballongerna genererade stor spridning i sociala medier och skapade ett visuellt uttryck genom hela festivalen.

Sociala medier och målgrupper


Projektgrupp
Åse Thelander, Carina Bygdemark, Joel Jonsson, André Söderberg, Sofia Johansson

Utmaning
Vilka nya målgrupper finns för Rapunzel och hur kan dessa nås?

Lösning
Målgruppsanalys samt utveckling av befintliga verktyg och plattformar.

Resultat
Nya insikter och inspiration för fortsatt utveckling av Rapunzels marknadskommunikation.

Umeås vatten 100 år


Projektgrupp Komet
Åse Thelander, Carina Bygdemark, Joel Jonsson, André Söderberg

Övriga medarbetare
Emma Lindahl

Utmaning
Skapa uppmärksamhet kring UMEVAs arbete i samband med att Umeås dricksvatten fyllde 100 år.

Lösning
Produktion av nytt informationsmaterial så som flyer, tidningsannons, utställningsmaterial och informationsskylt.
Anordning av utställning och event. Uppstart av UMEVAs instagramkonto och genomförande av en instagramtävling.

Resultat
Goda underlag för vidare kommunikationsarbete skapades. Både mot befintliga och nya målgrupper.

 

Analysuppdrag


Projektgrupp
Karl Yttermyr, Rebecka Gustafson, Joel Jonsson, Åse Thelander

Utmaning
Lokalisera nya målgrupper för framtida samarbeten.

Lösning
Analyser av internt material och relevant forskning.

Resultat
Djupare insikter och goda underlag för framtida strategier.

Varumärke och marknadsföringsstrategier


Projektgrupp
Tommie Landström, Karl Yttermyr, Åse Thelander, Joel Jonsson

Övriga medarbetare
Kristina Hörnqvist, Agnes Ådell

Utmaning
Att öka antalet besökare från föregående år.

Lösning
Bygga upp en varumärkesplattform samt en kommunikationsplan innehållande strategier för både PR och sociala medier. Utöver det planera kampanjer, events samt konstruera visuellt uttryck under festivalen.

Resultat
Positionerade Move som Umeås självklara filmfestival. Antalet besökare ökade vilket möjliggjorde för ytterligare en filmfestival under år 2014.

 

Uppbyggande av ett nytt varumärke


Projektledare 
Åse Thelander

Plan och strategi
Carina Bygdemark, Joel Jonsson, Åse Thelander

Design
André Söderberg

Event
Agnes Ådell, Johan Sehlstedt, Jacob Westman

Sociala medier
Kristina Hörnqvist, Sofi Christiansen, Malin Olsson

Övriga medarbetare
Elin Doverby, Sofia Hansson

Utmaning
Att positionera Umeå Europeiska Filmfestival som Umeås självklara filmfestival.

Lösning
Genom strategiska styrdokument tydliggöra varumärket och festivalens kommunikation. Genom event och sociala medier synliggöra festivalen och nå aktuella målgrupper.

Resultat
Ett lyckat genomförande av årets festival som öppnade upp för fler målgrupper och därmed fick större uppmärksamhet. Tydliga riktlinjer underlättade kommunikationen och ger goda underlag för kommande år.

Kommunikation som bygger broar


Projektledare
Carina Bygdemark

Projektgrupp
Joel Jonsson, Åse Thelander, André Söderberg, Malin Olsson, Elin Doverby, Sofia Hansson

Utmaning
Att öka medvetenheten om Humlan bland Umeås studenter.

Lösning
Genom anpassade handlingsplaner tydliggöra hur Humlans kommunikation med studenterna ska se ut.

Resultat
Nya lösningar för kommunikation på campus och handlingsplaner som skapar broar mellan Humlans arrangemang.

Vågad kampanj på sociala medier i samarbete med PunktPR


Projektledare
Malin Olsson

Projektgrupp
Julia Karlsson, Lisa Bergsten, Elin Doverby, Jonas Vågström

Övriga medarbetare
Julia Johansson

Utmaningen
Skapa engagemang bland studenter för #NOwater24

Lösning
Bredda kampanjen genom att tillåta sökningar via sociala medier och samtidigt initiera en instagramtävling. Analog marknadsföring via affischer.

Resultat
De flesta ansökningar till #NOwater24 skedde via instagram. Högt engagemang på sociala medier under utmaningens dygn.

 

Uppbyggande av ett nytt varumärke


Projektledare
Elin Doverby

Projektgrupp
Julia Karlsson, Lisa Bergsten, Malin Olsson

Design
Jonas Vågström

Utmaningen
Lägga grunden för ett helt nytt varumärke

Lösning
Genom strategiska styrdokument lägga grunden för varumärket och organisationens externa kommunikation samt skapa en visuell identitet i form av en logotyp.

Resultat
De strategiska styrdokumenten kommer hjälpa organisationens fortsatta varumärkesutveckling och externa kommunikation. En logotyp som stärker varumärket och  skapar en visuell identitet.

Viral spridning för Slow Fashion-uppropet


Projektledare
Julia Karlsson

Projektgrupp
Malin Olsson, Lisa Bergsten, Elin Doverby, Jonas Vågström

Utmaningen
Skapa viral spridning vid lanseringen av Slow Fashion-uppropet.

Lösning
Skapa ett kvitto som deltagarna i Slow Fashion-uppropet kunde dela i sina sociala mediekanaler. Lista bloggare som kunde tänkas fungera som supportrar för uppropet.

Resultat
Majoriteten av de som skrev under uppropet delade även kvittot i sina sociala mediekanaler vilket gav ökad spridning av kampanjen. Många bloggare skrev om Slow Fashion-uppropet.

Visuell identitet


Projektansvarig
Jonas Vågström

Utmaningen
Skapa en visuell identitet till Umeå Humorfestival

Lösning
Genom att från grunden arbeta fram en visuell identitet specifikt för Humorfestivalen som sedan användes för att designa och utforma affischer, annonser, logotyp och annat grafiskt material.

Resultat
I slutändan användes det framställda materialet i allt från tidnings- och webbannonser till digitala, och traditionella affischer samt flyers för att promota evenemanget. Det togs även fram en backdrop med samma designtänk som projicerades på scen under själva festivalen.

 


Projektledare
Lisa Bergsten

Design
Jonas Vågström

Event
Elin Doverby, Lisa Bergsten, Amanda Jaako, Sofia de Bourg, Jonas Vågström

Strategier och Sociala medier
Malin Olsson, Julia Karlsson, Emelie Wallmark och Sanna Markström

Utmaning
Skapa engagemang kring och intresse för Umeå Europeiska Filmfestival och öka trafiken till sociala medier jämfört med 2014.

Lösning
Skapa ett event med film och programsläppet i fokus samt skapa konkreta handlingplaner för sociala medier.

Resultat
Lyckat genomfört event med över 350 gäster samt stort engagemang kring festivalen och festivalprogramet. Ökat engagemang på sociala medier, exempelvis ökade antalet följare på Facebook med 25 %.

Marknadskommunikation och sociala medier


Projektledare
Amanda Jaako

Projektgrupp
Sanna Markström, Camilla Wallén och Julia Eklund

Uppdrag
Ansvara över sociala medier och marknadskommunikation inför, under och efter Nalta Kreativ.

Utmaning
Skapa medvetenhet och intresse kring Nalta Kreativ samt uppnå engagemang och deltagande i såväl tävlingen som branschdagarna.

Lösning
Utforma strategiska styrdokument för sociala medier samt genomföra en informationsturné till studenter för att väcka intresse till deltagande. Skapa en hashtag för att knyta samman de olika sociala kanalerna.

Resultat
Stort engagemang på sociala medier med bland annat en total räckvidd på 15 827 personer på Facebook. Högt tryck på antal ansökande till reklamtävlingen.

Från uppdragsgivaren
”Att jobba tillsammans med Komet Kommunikation är givande på många olika sätt. Vi som uppdragsgivare får möjligheten att bidra till nya erfarenheter vilket gynnar Komets framtida karriär efter avslutade studier, men vi får även ta del av nya ideér direkt och behov från den målgrupp som vi i samband med Nalta Kreativ ville nå: studenter på Umeå universitet. Det är viktigt att se samarbetet med Komet som ett utbyte mellan två parter, vi ger vår tid, de ger deras tid och tillsammans skapar vi sjukt bra grejer ihop. Arbetet under Nalta Kreativ har verkligen fungerat hur bra som helst. Komet har bidragit med många kreativa lösningar, hårt arbete och sköna skratt. De är ett härligt gäng som jag hoppas får samarbeta med mer i framtiden. Stort tack! ”

Åse Thelander, Kommunikationsstrateg på Jo Kommunikation.

Roligt event för att skapa medvetenhet


Projektledare
Julia Eklund

Projektgrupp
Amanda Jaako, Camilla Wallén, Sanna Markström

Utmaning
Skapa ett intresseväckande evenemang som drar till sig studenter och ökar medvetenheten kring festivalen Umeå Open.

Lösning
Roliga tävlingar med festivalens koncept i fokus, kaffe- och godisbjudning, skön musik från årets line up samt biljettförsäljning till specialpris i Lindellhallen på Umeå Universitet.  

Resultat
Evenemanget blev en snackis på skolan och många studenter utmanade sina kompisar att slå deras rekord.

Från uppdragsgivaren
Bra identifierat vad som behövde sättas i fokus, och vilka medel som fanns att använda för att göra det, och bra lösning! Ni hittade precis rätt nivå på eventet, för att faktiskt få studenter att bli intresserade och stanna till.
Ni är toppen helt enkelt! Alla borde vilja arbeta med er!
Elenor Nordström, Kulturföreningen Humlan

Koncept- och kommunikationsutveckling


Projektledare
Sanna Markström

Projektgrupp
Amanda Jaako, Julia Eklund, Lovisa Valentino och Fanny Sahlin

Utmaning
Skapa struktur och tydliggöra över dels konceptet Startup Coffee samt den externa kommunikationen.

Lösning
Kommunikationsplan innehållande ett årshjul samt utveckling av den primära kanalen Facebook.

Resultat
Goda underlag för vidare utveckling för Startup Coffees externa kommunikation.

Från uppdragsgivaren

Kreativa & Stilrena Presentationer


Projektgrupp
Lovisa Valentino och Fanny Sahlin

Utmaning
Att skapa två moderna presentationer och en affisch till projektet ”Enklaste Vägen” som ska locka nyanlända till entreprenörskap i Sverige. Största utmaning var att anpassa språk och texter så att alla ska förstå hur företagande i Sverige fungerar.

Lösning
Att noga undersöka och gå igenom innehåll och språk för ett tydligt budskap och lättare lärande.

Resultat
Två stilrena och kreativa presentationer, samt en tydliggörande affisch som uppmärksammar syftet och går i samma enhetliga tema som presentationerna.

Från uppdragsgivaren

Målgruppsanpassad kommunikationsplan


Projektledare
Fanny Sahlin

Projektgrupp
Sofia Horneij, Lovisa Valentino och Anna Dunér

Utmaning

Skapa ett styrdokument och tydlig struktur för en kontinuerlig och målgruppsanpassad kommunikation

Lösning

Kommunikationsplan som även innefattar en sociala medie guide och ett årshjul. Projektet avslutades med en inspirerande föreläsning för att engagera till större användning av Instagram.

Resultat

Goda underlag för målgruppsanpassad extern kommunikation och guide för fortsatta samarbeten med två önskade universitetsprogram.

Från uppdragsgivaren

Sociala medier och promoting


Projektledare

Sofia Horneij

Projektgrupp

Fanny Sahlin och Lovisa Valentino

Utmaning

Planera och hantera Facebook och Instagram för festivalen Women in Sport and Adventure 2017 för att öka intresset för festivalen

Lösning

Rullande sociala medie-schema, med festivalnedräkning, presentationer av talare, sponsorer och information kring festivalen.

Resultat

Ökat följarantal:
Instagram: från 505 -> 573
Facebook: från 1404 likes, 1398 följare -> 1511 likes, 1510 följare

Kontinuerligt uppdaterade sociala medier från maj – september med ökad uppdatering ju närmare festivalen kom.

Från uppdragsgivaren

”Vid samtliga träffar med Komet har alla deltagare bidragit med energi och inspiration samt visat stort engagemang för uppdraget. De har varit oerhört professionella i sitt bemötande och genomförande. Komet kommunicerade väl och deras kompetens och erfarenhet bidrog till att Girls in Sport blev väldigt nöjda med resultatet av hanteringen av våra sociala medier. Girls in Sport kan med nöje rekommendera samtliga deltagare i Komet!”
Jenny Lidqvist och Lucy Rist, grundare av Girls in Sport och Women in Sport and Adventure.

Evenemang och programsläpp för Umeå Europeiska Filmfestival


Projektledare

Lovisa Valentino

Projektgrupp

Fanny Sahlin, Sofia Horneij, Johanna Brandin och Elina Flink

Utmaning

Anordna, koordinera och marknadsföra evenemang  för Umeå Europeiska Filmfestivals programsläpp 2017.

Lösning

En helkväll  på restaurang Gotthards med fokus på programbladet. Popduon Syster Björk och DJ Blondino bokades som publikdragare och som underhållning. Till de 50 första  anordnades goodiebags. Dessa var snygga tygkassar med årets tryck för festivalen, med innehåll från sponsorer runt om i Umeå. Programsläppet marknadsfördes genom Facebook och med hjälp av flyers som delades ut till specifika målgrupper.

Resultat

För femte året i rad anordnades UEFFs programsläpp och i år med högst deltagande hittills. Restaurang Gotthards och uppdragsgivare för festivalen var mycket nöjda med evenemanget med många besökare och god stämning. De som deltog i evenemanget visade stort intresse för festivalen och var intresserade av både rådande evenemang och kommande festival.

Från uppdragsgivaren

Kommer inom kort.

Guide för marknadsföring på sociala medier


Projektledare
Elina Flink

Projektgrupp
Sofie Keijser, Victoria Ullsten, Johanna Brandin

Utmaning
Basu & Fichtel står inför en produktlansering och vill försäkra sig om att de inför lanseringen identifierar, når ut till och engagerar den tänkta målgruppen.

Lösning
En guide för sociala medier med tips och planer för hur man attraherar målgruppen med ett engagerande budskap.  

Resultat
En rapport som kommer kunna fungera som ett ramverk i planering inför en marknadsföringskampanj då det närmar sig produktlansering

Från uppdragsgivaren
”Komet Kommunikation visade direkt att de förstod att kommunikation och affärsstrategi är nära sammankopplat. På mycket kort tid förstod de våra unika utmaningar och skapade konkreta och innovativa angreppsätt för att lösa dem. Vi tror att det är ett resultat av deras goda förmåga att lyssna, analysera och förstå sin kund, vilket vi på Basu & Fichtel verkligen har uppskattat i samarbetet.”

Joakim Fichtel, Grundare Basu & Fichtel

Hantering av sociala medier


Projektgrupp 

Sofie Keijser, Victoria Ullsten, Ellinor Blomqvist, Anna Fredriksson och Matilda Frölin

Utmaning 

Att attrahera en ny yngre målgrupp till festivalen som firade 50 år, samt att marknadsföra eventet och samla in bilder för publicering på sociala medier.

Lösning 

För att nå en yngre målgrupp fokuserade vi på att marknadsföra eventet innan och under festivalen på sociala medier. En tävling anordnades i samarbete med jazzfestivalen på Komets instagramkonto där man kunde vinna biljetter till festivalen. Innan och under festivalen ansvarade Komet för jazzfestivalens instagramkonto och fotade och publicerade bilder till flödet.

Resultat

Biljettförsäljningen till festivalen ökade jämfört med förra året. På instagram ökade antalet följare och det var många som interagerade på inlägg och stories.

Från uppdragsgivaren

”Vi är så glada att Komet Kommunikation tog sig an uppdraget att hantera och uppdatera sociala medier inför och under Umeå Jazzfestival 2018 med målet att nå en yngre publik. Med fingertoppskänsla gällande val av bilder och copy till inläggen så fick Jazzfestivalen ökad synlighet i sociala medier. Jazzfestivalen fick också uppmärksamhet bland studenter vid Umeå Universitet tack vare den tävling som Komet utlyste. Sammanfattningsvis är vi på Norrlandsoperan och Umeå Jazzfestival mycket nöjda med samarbetet och önskar Kometerna all lycka till i framtiden. Stort tack!”

Carina Bygdemark, Marknadsförare Norrlandsoperan


Projektgrupp

Sofie Keijser, Victoria Ullsten, Ellinor Blomqvist, Anna Fredriksson och Matilda Frölin

Utmaning

Att hjälpa Docia hitta en röd tråd i deras sociala medier då de upplevde att deras medier var rörig och ostrukturerade. Docia ville även ha hjälp att ta fram en jobbannons som de kunde använda sig av på Arbetsförmedlingen.

Lösning

För att hitta en röd tråd på deras sociala medier tog Komet fram en guide för sociala medier till Docia. Denna innehöll riktlinjer för deras sociala medier (Facebook, Instagram och LinkedIn) som de bör följa för att få ett mer strukturerat innehåll. Vi tog även fram en mall för deras annonser som de kan utgå från i framtida jobbanonser som läggs ut på Arbetsförmedlingen.

Från uppdragsgivaren

”Komet Kommunikation har verkligen hjälpt oss med det vi efterfrågade. Vi är väldigt nöjda med den hjälp vi fått och den guide för sociala medier som Komet tog fram till oss. Vi rekommenderar dem stark till andra företag. Komet har varit väldigt enkla att bolla idéer med och alltid varit lätta att nå. ”

Fanny Luna, projektbeställare.

 

Sociala Medier-guide


Projektgrupp

Anna Fredriksson, Ida Aho, Jennifer Sellman och Matilda Frölin.

Utmaning
Att hjälpa och tipsa Östensson Design Studio hur företaget kan marknadsföra sig och i vilka kanaler.

Lösning
För att hjälpa Östensson Design Studio tog Komet Kommunikation fram en sociala medier-guide som innehöll konkreta tips på marknadsföring samt vilka kanaler som företaget borde använda sig av.

Från uppdragsgivaren
”Att få träffa och jobba med en grupp ödmjuka, nyfikna och intresserade människor ger potential till positiva synergier. Bara synd att tiden tog slut så snabbt för vi hade gärna behållit och fördjupat den input som börjades – men kanske det kan ske i framtiden, att en del av gruppen kommer tillbaka för fortsatt arbete!”

Maria Östensson, projektbeställare.

Hjälp med marknadsföring


Projektgrupp

Magdalena Taheri, Elsa Ahlström, Hanna-Louise Eliasson, Emilia Salmela

Utmaning

Synliggöra studentkåren, lyfta fram våra events och särskilt Umeå studentkårs kårval där rekrytering av ny kårstyrelse och information till medlemmarna är huvudsakligt fokus.

Lösning

Kampanjer via sociala medier genom text- och videoinlägg. Lyfta fram studentkåren, personer som är engagerade idag och arbeta för att öka intresset för kårvalet och kårstyrelsen.

Från uppdragsgivaren

”Fler sökande till kårstyrelsen än våren 2019 och ett stort intresse för kårvalet och studentkårens verksamhet trots att mycket av verksamheten fick bli helt digitalt under andra halvan av våren 2020.”

Stefan Brattlöf

Nyheter

Vad som händer på Komet kommunikation.